ODSZKODOWANIA

 

Kancelaria adwokacka adwokat Melanii Sypek w zakresie spraw odszkodowawczych współpracuje z kancelarią adwokacką adwokat Angeliki Syrkiewicz, zapewniając kompleksowe prowadzenia spraw, indywidualne podejście do klienta oraz wysoki poziom usług.

 

Naszym klientom oferujemy:

 

I. dochodzenie odszkodowań za szkodę wyrządzoną na osobie, w szczególności:

- zwrot kosztów leczenia,

- zwrot kosztów przygotowania do innego zawodu, jeżeli poszkodowany stał się inwalidą,

- uzyskanie renty przy utracie całkowitej lub częściowej zdolności do pracy zarobkowej

  albo zwiększonych potrzeb lub zmniejszonych widoków na przyszłość,

- uzyskanie zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę;

 

II. dochodzenie odszkodowań za szkodę wyrządzoną na mieniu;

 

III. dochodzenie odszkodowań w przypadku śmierci osoby bliskiej, w szczególności:

- zwrot kosztów leczenia,

- zwrot kosztów pogrzebu,

- uzyskanie renty dla osób, którym zmarły dostarczał środków finansowych,

- uzyskanie zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

 

Naszym klientom zapewniamy:

 

I. polubowne prowadzenie negocjacji w imieniu klienta z ubezpieczycielem

   przed wstąpieniem na drogę postępowania sądowego;

 

II. reprezentowanie klienta na drodze cywilnego postępowania sądowego

    we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym;

 

III. reprezentowanie pokrzywdzonego w sprawie karnej prowadzonej przeciwko  

     sprawcy przestępstwa, zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i przed sądem

     we wszystkich instancjach oraz przed Sądem Najwyższym.

 

Wynagrodzenie za prowadzoną sprawę odszkodowawczą rozliczane jest dopiero po jej zakończeniu.