USŁUGI

 

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW

Stała obsługa prawna osób fizycznych, osób prawnych i spółek w zakresie prowadzonej przez nie działalności gospodarczej.

Doraźna pomoc dla przedsiębiorców na etapie postępowania sądowego oraz postępowania pozasądowego.

Udzielanie porad i reprezentowanie strony zarówno w sporach, jak i przy prowadzeniu negocjacji.

Pomoc w bieżących sprawach takich jak opiniowanie umów, założenie spółki, składanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

PRAWO KARNE

Prowadzenie spraw karnych na wszystkich etapach postępowania – postępowania przygotowawczego, postępowania sądowego, postępowania wykonawczego.

Reprezentacja strony jako obrońca oskarżonego. Pomoc prawna dla osób zatrzymanych oraz tymczasowo aresztowanych.

Reprezentacja strony jako pełnomocnik osoby pokrzywdzonej, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego lub oskarżyciela posiłkowego.

 

PRAWO CYWILNE

Pomoc prawna z zakresu prawa cywilnego: prawa rodzinnego (rozwody, alimenty, władza rodzicielska), prawa spadkowego, prawa pracy, prawa autorskiego i innych. Sprawy związane ze zniesieniem współwłasności, niewykonaniem zobowiązań, własnością i najmem lokali. Pozwy zbiorowe.

Kompleksowe prowadzenia spraw na etapie postępowania przedsądowego i sądowego.

Jednorazowe porady prawne. Sporządzanie opinii.

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

Porady i prowadzenie spraw przed organami administracyjnymi oraz przed sądami administracyjnymi.

 

ODSZKODOWANIA 

czytaj wiecej